Bregje Taalman (1973)

Bregje Taalman (1973)

psycholoog /EFT-relatietherapeut/ trainer ACT & Mindfulness- werkend vanuit de 3 principes-

Bregje Taalman

Mijn inzichten en insteek in gesprekken en trajecten zijn toch wel wezenlijk veranderd sinds ik met de drie principes van Sydney Banks in aanraking ben gekomen. Ik heb deze nieuwe inzichten zo goed mogelijk proberen weer te geven op mijn site. Ik zie het echter als een proces dat steeds door zal blijven gaan, en woorden geven ook altijd maar een conceptuele benadering van ervaringen of inzichten. 

Zie voor meer informatie over mijn werkervaringen en opleidingen, mijn linkedin-profiel

In een gesprek kan ik ruimte bieden, naar je luisteren en dit faciliteren vanuit mijn eigen inzicht in hoe onze werkelijkheid steeds weer tot stand komt. Van binnen naar buiten (inside-out) en niet van buiten naar binnen.

Natuurlijk neem ik alle eerder opgedane kennis en ervaring (ontwikkelingspsychologie, ACT, mindfulness, Zijnsorientatie, lichaamsgerichte traumatherapie, somatic experience, systemisch kijken, polyvagaal theorie) mee in mijn aanpak en rol van therapeut en gesprekspartner. 

In relatiegesprekken faciliteer ik jullie ook vanuit de EFT-methodiek.

Ik zie je en ontmoet je in je ware, natuurlijke en hele aard, die er altijd is. 

Kwalificaties/ Lidmaatschappen

Ik werk samen met Psyned 
www.psyned.nl
www.caredate.nl

Psycholoog NIP (lidnummer 28585)
www.psynip.nl

Gecertificeerd lifecoach

 Lid van stichting EFT Nederland
www.eft.nl

Lid van de Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde (lidnummer 1907942)
 www.vivnederland.nl

AGB-code BNE Taalman:   94104993
AGB-code Praktijk:              94064369

Ik heb regelmatig intercollegiaal overleg en intervisie met collega-psychologen- relatietherapeuten.

Ook volg ik regelmatig na- en bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. 

 

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals