Van Positieve Psychologie
ACT & Mindfulness naar de drie Principes

Onlangs is mij een nieuwe manier van kijken en denken aangereikt, een nieuw paradigma. Voor mij voelt deze kijk, visie, paradigma echt als ’the missing link’; nooit eerder heb ik zo wezenlijk en waarachtig herkent ook in mijn eigen gewaarzijn, dat mijn werkelijkheid steeds gecreerd wordt via mijn eigen denken.

Momenteel ben ik deze site zo goed mogelijk aan het herschrijven.

Ik ben momenteel zelf aan het onderzoeken op welke manier ik deze uitgangspunten kan integreren in mijn manier van werken met clienten. En ook welk aanbod ik hierbij wil aanbieden; een-op-eengesprekken, maar wellicht ook gesprekken in kleine groepen. 

Om kort te gaan, gaat het puur om de manier waarop we kunnen kijken naar de menselijke ervaring. Het staat ook wel bekend als het ‘Inside-out-principe’. Naast mijn eigen poging hier woorden aan te geven verwijs ik onder het kopje ‘Bronnen’ graag naar de sites van anderen die ook werken met dit principe of dit integreren in hun manier van werken: 

www.klavertjedrie.nu

www.sydbanks.com

 www.3pcommunity.nl

 

Voorheen was de Positieve Psychologie, ACT en Mindfulness met name mijn uitgangsmodel en visie van waaruit ik werkte. De drie principes van Sydney Banks bieden mijns inziens een hele rake, en ware omschrijving van hoe onze werkelijkheid tot stand komt. 

Wellicht krijgt mijn site nog een andere benaming! 

 Ik heb natuurlijk nog steeds alle jaren ervaring in het werken met ACT en mindfulness in mijn rugzak, en dit ook meeresoneren in mijn aanpak en werkwijze. Misschien zal ik soms ook nog wel een oefening aanreiken. Echter vooral zijn de gesprekken gericht op het je weer herinneren van je heelheid en ‘nu al helemaal goed zijn’. 

 

UITLEG 3 Principes

Hieronder een poging de 3 principes in woorden uit te leggen. Het grappige is dat dit tevens de moeilijkheid is, aangezien het uiteindelijk niet om cognitief begrip gaat maar om intuitief, spiritueel ervaren/ weten. 

 

Het eerste principe is het principe van Mind: het gegeven dat er een grote intelligentie, ware natuur, levenskiem en vonk in alles aanwezig is, wat doet leven, ontwikkelen en groeien op een wonderbaarlijk en ingenieuze manier, zonder dat wij en de natuur daar ook maar iets voor hoeven te doen? 

Het tweede principe is het principe van Concioussness: het gegeven dat wij mensen een bewustzijn hebben, waarmee we het denken kunnen opmerken.

Het derde principe is het principe van Thought: het gegeven dat wij mensen kunnen denken. (Niet wat we denken, maar dat we denken)

 

MIND:

Het laatste uitgangspunt geeft mij echt zo’n andere insteek in gesprekken.

Ik ben als psycholoog namelijk echt getraind in het kijken naar mensen vanuit de concepten van diagnostiek en stoornissen. En dus ook om mensen vanuit deze manier van kijken te ‘labelen’, en van daaruit te gaan ‘behandelen’. Ik ervaarde al heel lang dat deze manier van kijken niet klopte, of voor mij niet klopte of geen recht deed aan de mensen. Ook zag ik namelijk wat een diagnosestelling kon doen met mensen, alsof mensen er ook in gingen geloven en misschien nog wel meer in en naar gingen bewegen/ handelen.

 

En nu, in elk gesprek, trouwens ook buiten mijn praktijkruimte, met willekeurig wie, kan ik echt daadwerkelijk zien & ervaren dat ieder mens helemaal heel en goed is. Precies al op dat moment, en ook altijd is geweest! Het geeft echt een enorme verschuiving.

Er ‘bestaan’ vanuit dit paradigma dus geen stoornissen en diagnoses. Dit zijn door mensen bedachte concepten. Bedachte concepten wat namen heeft gegeven aan groepen van kenmerken, gedragsuitingen, klachten en dan in een bepaalde samenstelling van dezen.

 

THOUGHT:

Het enige wat kan gebeuren is dat mensen zijn gaan geloven in bepaalde overtuigingen en gedachten en hiernaar gaan handelen. Dat is de verkramping die mensen, wij allemaal, van tijd tot tijd ervaren en in vast komen te zitten. Voor een moment, voor een uur, een dag, of langer soms. Soms wel op een soort van chronische manier. Alsof het hele raamwerk van het denken zich aaneen heeft geregen, en je van hieruit de wereld dus steeds interpreteert, bekijkt en beziet.

Het denken (thought) heeft in de pure vorm, zonder dat wij mensen daar iets mee gaan doen met onze aandacht, ook een intuitieve, helende, organiserende wijze van het vertalen van hetgeen we ervaren. Het ordent, het structureert, het benoemt, het onderscheidt, het ziet, het merkt op, het herkent. En hierdoor hebben wij mensen de ervaring dat we ‘weten’.

 

CONCIOUSNESS:

Het vast zitten in het denken kun je dan weer op gaan merken, dat dit een beweging is, waar je in vast gedraaid bent. Het bewustzijn daarop, is ook een principe. We kunnen bewustzijn hebben op ons denken, en onze gevoelens. Als het licht wat ergens op schijnt.

 

 

Echt een ander vertrekpunt:

Het grote en veel gebezigde paradigma in de westerse psychologie steekt dus in op de mentale ongezondheid van mensen zou je kunnen zeggen, en heeft inmiddels allerlei modellen, tools, hulpmiddelen, oefeningen en gespreksinterventies ontwikkeld die aansluiten bij het idee dat er daadwerkelijk psychiatrische ziektebeelden en psychische ziekten bestaan. Alsof depressie, angst- en panieklachten, traumaklachten, daadwerkelijk bestaan, alsof het geen menselijke constructen zijn, die wij hebben bedacht. Want ook al kunnen mensen daadwerkelijk klachten ervaren, natuurlijk, er is ook altijd in ieder van hen, van ons, nog de inherente gezondheid, heelheid, intelligentie aanwezig, maar daar schijnen we soms minder licht of aandacht op. We ‘vergeten’ het.

 

 

Inzicht & bewustwording 

De drie principes, en uitgangspunten van non-dualiteit vormt mijn insteek in elke begeleiding. 

Dit houdt in dat de insteek van de behandeling niet is, dat we aan klachten moeten werken of moeten zorgen dat je tools krijgt die je gaan helpen op een andere manier met je klachten om te gaan. 

Dat maakt een gesprek of traject ergens tegenstrijdig; er hoeft immers niks gemaakt, gefixt of geheeld te worden. 

Ik kan je echter wel faciliteren, en de ruimte bieden om je weer te herinneren aan je heelheid, en de voortdurende werking van de drie principes. 

Op dit moment zal er een overlap zijn in werken vanuit de drie principes, en werken vanuit ACT, mindfulness en de positieve psychologie. 

 

 

 

 

Hoe ik het eerder omschreef: 

De insteek van de behandeling of begeleiding is dan, dat je weer gebruik kunt maken van je eigen veerkracht en flexibiliteit en positieve regulerende eigenschappen. En ook dat je stappen zet in de richting van jouw waarden en daarbij behorende doelen, waarbij er soms ook moeilijke gevoelens en gedachten opkomen; of misschien zelfs angstgevoelens; vanuit de acceptatie dat dat nu eenmaal zo gaat!

We nemen zoveel sessies als nodig, om dit te bewerkstelligen. Mijn ervaring is dat dit bij individuele therapie vaak binnen 5 – 7 sessies het geval is. Dit geldt minder strikt voor relatietherapie. Mijn ervaring is dat hier vaak meer sessies nodig zijn, bijv. 8-12 sessies.

Daarbij werk ik met verschillende behandelvormen zoals

  • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
  • Mindfulness
  • Focussen 
  • Voice dialogue
  • Lichaamsgerichte oefeningen
  • Emotie-gerichte therapie (EFT)

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals