Positieve Psychologie
ACT & Mindfulness

Positieve Psychologie is een relatief jonge stroming binnen de psychologie en is als stroming de laatste 15 jaar steeds meer ontwikkeld. Het gaat hierbij over geestelijke gezondheid als vorm van welbevinden en optimaal functioneren.

Positieve psychologie steekt in op je krachten en mogelijkheden. Het richt zich op onderzoeken wat je te doen staat om meer tevredenheid en gelijkmoedigheid te ervaren in je leven. Je onderzoekt achterliggende waarden en je onderliggende drijfveren.

Ik hanteer in mijn behandelingen en begeleiding de positieve psychologie als groter kader en uitgangspunt. Naast klachten zijn er namelijk ook altijd krachten aanwezig. Ik werk daarbij heel graag met modellen uit de derde generatie cognitieve gedragstherapieen; namelijk Mindfulness en Acceptance Commitment Therapy- ACT. Kern van deze modellen is dat het niet ingaat op de inhouden van je klachten, je gedachten, je gevoelens en hoe dit zich aan je op kan dringen op elk (ongewenst) moment. Veel meer is de insteek je houding; je attitude; hoe ga je om met deze gedachten, vanuit welk punt in jezelf neem je deze gedachten waar. 

Als je meer op de klachten inzoomt, gebeurt het vaak dat bepaalde overtuigingen of gedachten je het gevoel geven vast te zitten. Als je je focus weer bij je positieve kwaliteiten, eigenschappen of krachten kunt brengen, levert dat meestal meer flexibiliteit en veerkracht op. Het lukt dan beter vanuit een groter en ruimer perspectief te kijken en je ervaart dan weer dat er meerdere mogelijkheden zijn om met een bepaalde situatie of probleem om te gaan.

Thema’s zijn bijvoorbeeld

 • Positieve emoties
 • (Zelf)compassie
 • Zelfsturing
 • Veerkracht
 • Vermijdingsstrategieen & onderliggende patronen
 • Posttraumatische groei en sterke kanten

Op maat 

Positieve psychologie, en dan met name ACT en Mindfulness, vormt mijn insteek in elke begeleiding. 

Dit houdt in dat de insteek van de behandeling niet is, dat je klachten geheel weg zullen zijn of je de inhoud van je probleem 100 % hebt opgelost. Wel krijg je zicht op je (vermijdings) strategieen en hoe dit op korte termijn misschien lijkt te leiden tot vermindering van je nare gevoelens; maar je dit op lange termijn niet helpt om je leven te leiden zoals je echt graag wil. 

De insteek van de behandeling of begeleiding is wel, dat je weer gebruik kunt maken van je eigen veerkracht en flexibiliteit en positieve regulerende eigenschappen. En ook dat je stappen zet in de richting van jouw waarden en daarbij behorende doelen, waarbij er soms ook moeilijke gevoelens en gedachten opkomen; of misschien zelfs angstgevoelens; vanuit de acceptatie dat dat nu eenmaal zo gaat!

We nemen zoveel sessies als nodig, om dit te bewerkstelligen. Mijn ervaring is dat dit bij individuele therapie vaak binnen 5 – 7 sessies het geval is. Dit geldt minder strikt voor relatietherapie. Mijn ervaring is dat hier vaak meer sessies nodig zijn, bijv. 8-12 sessies.

Daarbij werk ik met verschillende behandelvormen zoals

 • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
 • Mindfulness
 • Focussen 
 • Voice dialogue
 • Lichaamsgerichte oefeningen
 • Emotie-gerichte therapie (EFT)

PSYCHOLOGISCHE ZORG

relatietherapie

Lifecoaching

Mindfulness