Vergoedingsmogelijkheden

De begeleiding/ behandeling valt in de preventieve en eerstelijns zorg/ basis GGZ. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars . Dat betekent dat mijn begeleiding niet standaard vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden voor vergoeding: 

– Sommige verzekeraars vergoeden wel (een deel van de) psychosociale consulten vanuit de aanvullende verzekering, als je die hebt afgesloten. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. 

– Ik heb mij aangesloten bij Caredate, waar ik ook een samenwerking heb met GZ-psychologen die als regiebehandelaar optreden. Heb je een verwijsbrief van de huisarts, en is er (waarschijnlijk) sprake van een (vermoeden van) een DSM-V stoornis dan kan er in een aantal gevallen een vergoed traject plaatsvinden. Neem contact met me op, of kijk op de site van Caredate. (www.caredate.nl)

Werkgevers zijn vaak en in toenemende mate ook bereid (een deel van) de kosten te financieren in het kader van preventie van klachten, terugdringen van ziekteverzuim en investeren in het geluk en welzijn van medewerkers.  Bijvoorbeeld vanuit een persoonlijk opleidings-trainingsbudget. Overleg of informeer dit met je werkgever!

 Is de betaling van de gesprekken echt een probleem voor je, dan kunnen we kijken hoe we hierin kunnen overeenstemmen, maak het in ieder geval bespreekbaar.

 

 

Aangesloten bij:

PSYCHOLOGISCHE ZORG

relatietherapie

Lifecoaching

Mindfulness