Mentale klachten:

Natuurlijk kan het zijn dat je mentale klachten ervaart, waar je hulp bij zoekt. Op zich zijn mensen met allerlei mentale klachten bij mij welkom.

– Piekeren,
– Somberheid,
– Repeterend denken,
– Angstdenken,
– Stress,
– Spanningen, wat zich op allerlei manieren kan uiten 

Waarschijnlijk heb je ook de ervaring dat de klachten niet altijd op de voorgrond staan, en zijn er ook momenten dat het net anders is. Dat je je misschien wat lichter voelt, of vrolijker, en meer ontspannen.

Dit geeft al aan dat er iets bestaat als veranderlijkheid in je gewaarzijn en werkelijkheidsbeleving. Deze veranderlijkheid is een constante…

En hopelijk is er ook een nieuwsgierigheid bij je gewekt, al lezend op mijn site. Deze nieuwsgierigheid is een belangrijke houding/ attitude, ook afkomstig vanuit jouw heelheid, jouw inherente intelligentie.

Wees welkom om vanuit deze nieuwsgierigheid het gesprek met me aan te gaan! 

Het is goed om je te realiseren dat ik dus niet vanuit een puur pychologisch, cognitief kader met je in gesprek ga, maar vanuit een spiritueel-psychologisch paradigma, hoe de 3 principes ook wel worden omschreven.

Ik wil hier graag duidelijkheid over geven, zodat ik zo goed mogelijk helder maak wat je wel en niet kan verwachten als je bij mij aanklopt. 

 

 

 Bij levensvragen en thema’s:

 • rouwverwerking
 • keuzes maken/  hier moeite mee hebben
 • levensfase ‘vraagstukken’
 • vragen rondom de verschillende rollen die je hebt
 • bij/ na een grote en ingrijpende levensgebeurtenis
 • je wordt teveel in beslag genomen door gedachten en gevoelens

Ook bovenstaande onderwerpen kunnen een reden zijn om een gesprek aan te gaan. Belangrijk te weten is dat je je realiseert dat we minder op de inhouden zullen ingaan. Het gaat dus niet zozeer om wat je denkt, als wel dat we zien dat je denkt, en hoe daarmee ook je gevoelens gemanifesteerd worden. 

De aard van de gesprekken is niet zozeer gericht op het vinden van een oplossing. Wel om je weer te herinneren dat er in jou de heelheid en inherente intelligentie aanwezig is. Ook als je je gebroken voelt, of grote emoties hebt. 

Als je je dit weer herinnert, kun je weer met frisse en soms ook natuurlijk met een zwaarder (ge)moed verder met de stroom van het leven. En natuurlijk zullen we daarin voortdurend ook weer verkrampingen in ons denken ervaren, waarin we vast lijken te lopen. En altijd is daar ook weer de mogelijkheid om je Mind te herinneren; je ware, hele, inherent intelligente aard, gericht op groei en ontwikkeling. 

 

Maar ook zonder klachten:

 • Nieuwsgierigheid naar een moeitelozere manier van leven
 • Je hebt gelezen over de 3 principes en wil er verder in gevoed worden
 • Je hebt al een tijd het gevoel dat het ook anders moet kunnen, en misschien ben je ook een beetje  ‘zelfontwikkeling-moe’
 • Interesse in filosofie, psychologische paradigma’s, onze en jouw werkelijke aard en werkelijkheidsbeleving

 

 

Bij relatievragen:

 • negatieve interactiepatronen
 • niet vinden van de ‘juiste’ partner
 • problemen in de emotionele verbinding
 • vertrouwensbreuk; door verliefdheid of relatie met een ander
 • problemen in de intimiteit
 • communicatie loopt niet lekker
 • jullie hebben moeite elkaar te blijven ‘volgen’ op jullie levenspad

Zoals eerder genoemd, werk ik met stellen vanuit het EFT-kader, Emotion Focussed Therapy (zie voor meer informatie kopje aanbod/ relatietherapie). Natuurlijk zullen ook hier de inzichten vanuit 3 principes, in doorsijpelen. Echter voor nu hanteer ik EFT hierbij als groter kader en model. 

 

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals