Voor wie

Mentale klachten:

Natuurlijk kan het zijn dat je mentale klachten ervaart, waar je hulp bij zoekt. Op zich zijn mensen met allerlei mentale klachten bij mij welkom.

– Piekeren,
– Somberheid,
– Repeterend denken,
– Angstdenken,
– Stress,
– Spanningen, wat zich op allerlei manieren kan uiten 

Waarschijnlijk heb je ook de ervaring dat de klachten niet altijd op de voorgrond staan, en zijn er ook momenten dat het net anders is. Dat je je misschien wat lichter voelt, of vrolijker, en meer ontspannen.

Dit geeft al aan dat er altijd weer iets verandert of kan veranderen. Ook je staat van zijn. 

Hopelijk is er ook een nieuwsgierigheid bij je gewekt, al lezend op mijn site. Deze nieuwsgierigheid is een belangrijke houding/ attitude om al met wat meer ruimte naar je ‘probleem’ te kijken.

Bij levensvragen en thema’s:

 • rouwverwerking
 • keuzes maken/  hier moeite mee hebben
 • levensfase ‘vraagstukken’
 • vragen rondom de verschillende rollen die je hebt
 • bij/ na een grote en ingrijpende levensgebeurtenis
 • je wordt teveel in beslag genomen door gedachten en gevoelens

Ook bovenstaande onderwerpen kunnen een reden zijn om een gesprek aan te gaan. 

De aard van de gesprekken is niet zozeer gericht op het vinden van een oplossing. Wel om je weer te herinneren dat er in jou de veerkracht en flexibiliteit aanwezig is. Ook als je je ‘gebroken’ voelt, of grote emoties hebt. 

 

 

Maar ook zonder klachten:

 • Nieuwsgierigheid naar een moeitelozere manier van leven
 • Je hebt gelezen over de 3 principes en wil er verder in gevoed worden
 • Je hebt al een tijd het gevoel dat het ook anders moet kunnen, en misschien ben je ook een beetje  ‘zelfontwikkeling-moe’
 • Interesse in filosofie, psychologische paradigma’s, onze en jouw werkelijke aard en werkelijkheidsbeleving.

 

Bij relatievragen:

 • negatieve interactiepatronen
 • niet vinden van de ‘juiste’ partner
 • problemen in de emotionele verbinding
 • vertrouwensbreuk; door verliefdheid of relatie met een ander
 • problemen in de intimiteit
 • communicatie loopt niet lekker
 • jullie hebben moeite elkaar te blijven ‘volgen’ op jullie levenspad

Zoals eerder genoemd, werk ik met stellen vanuit het EFT-kader, Emotion Focussed Therapy (zie voor meer informatie kopje aanbod/ relatietherapie).

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals