Klachtenprocedure

Ik probeer er ten allen tijden zorg voor te dragen dat ik open en transparant communiceer met mijn clienten en nodig clienten ook altijd uit, zich uit te spreken over eventuele onvrede, andere verwachtingen of ongenoegens anderszins.  Toch kan er onverhoopt iets misgaan in onze communicatie of behandeling.

Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken en op te lossen.

Het is mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van het VIV in te schakelen, dit is de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben. (www.vivnederland.nl). Je kunt bellen met het secretariaat van VIV Nederland. (tel: 035 69 54 105).

Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Kijk hier voor de klachtprocedure van de VIV.

Aangesloten bij:

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals