Individuele gesprekken

Een ander vertrekpunt

Een stapje terug…
Eerst en steeds weer stilstaan bij wat onze werkelijkheid doet ontstaan, creeert
Van daaruit zien, inzien, bezien
En kijken welke ‘problemen’ er dan nog overblijven

Ik faciliteer je graag door middel van gesprek, stilte, metaforen, beelden uit de natuur.

Eventueel wandelend, rustig in gesprek. Maar het kan ook gewoon in mijn fijne gespreksruimte in het Eemklooster.

Het kan een gesprek zijn, of misschien een paar, precies zoveel als gewenst of prettig.  

Het idee van een ‘traject’ met een bepaald aantal sessies is voor mij ook losser geworden. Want er is immers niet perse veel te ‘doen’. Het gaat echt puur en alleen om inzicht. Van daaruit merk je vanzelf hoe het leven weer verder gaat, beweegt en stroomt. Maar we overleggen natuurlijk wat wenselijk en gepast is. Het kan zijn dat ik een poosje met je oploop al naar gelang je behoefte. 

Natuurlijk zal er een reden zijn waarvoor je aanklopt, een gesprek aan wilt gaan of hulp zoekt.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Je ervaart bepaalde klachten
– Je loopt tegen bepaalde herhalingen in je gedrag op waar je last van hebt
– Er zijn bepaalde gevoelens of gedachtengangen waar je geen raad mee weet
– Er is iets gebeurd in je leven, waar je het moeilijk vindt hiermee om te gaan
– En je kunt ook vanuit nieuwsgierigheid een gesprek willen aangaan

Vaak, meestal zijn we gewend om op een bepaalde manier in gesprek te gaan waarbij er op de inhoud van je denken wordt ingegaan. Je zoekt op een bepaalde manier naar een oplossing in je denken. 

Vanuit dit uitgangspunt zullen we een andere kant op kijken. Ik wil je graag faciliteren om bewust te worden, dat je denkt (THOUGHT). En niet zozeer wat je denkt. Dit kan al een verschuiving geven in je bewustzijn (CONCIOUSNESS). Keer op keer zullen we deze beweging- shift maken. Het grote uitgangspunt waar je hopelijk glimpjes van opvangt of zult vangen, is jouw en onze inherente ware aard, in al zijn heelheid, natuurlijkheid, inherente intelligentie (MIND). 

Het doel van mijn gesprekken en wat ik wil en kan bieden is veranderd; doordat ik nu anders kijk. Het gaat mij nu meer om het bieden van ruimte om rustig te observeren en aanwezig te zijn. En zo langzaam in beeld te krijgen hoe de denkstructuren iemands, jouw, werkelijkheid vormen. Dit zul je merken omdat ik vooral naar je luister. En de tijd neem om te luisteren. Misschien een verduidelijkende vraag stel.

Vervolgens zal ik je graag ‘meenemen’, je aandacht laten verschuiven, laten shiften, van het ‘persoonlijke denken’, het ‘ego-denken’, het verkrampte perspectief eigenlijk, naar het ‘onpersoonlijke’ denken, het bewustzijn van het non-duale, het ongevormde, het open aanwezig zijn. Deze shifts, aandachtverschuivingen, kunnen transformatie van je ervaring teweeg brengen.

Je krijgt inzicht in hoe je ervaring steeds heen en weer kan bewegen in dit veld;

vernauwing in het persoonlijke denken| verruiming in het onpersoonlijke denken.

 

INDIVIDUELE GESPREKKEN

relatietherapie

Sparren professionals